top of page
Sollys Portræt

Generaliseret angst

En historie om generaliseret angst: 

"Når jeg satte mig ned for at slappe af derhjemme, begyndte uroen at ramme mig. Det startede ofte i maven og føltes som en indre rysten. Så kunne jeg finde på at gå i gang med noget praktisk, for at distrahere mig fra følelsen. Mine tanker kredsede om bekymringer, om fremtiden såsom jobmuligheder, om jeg ville have børn og om sygdom der kunne ramme mig. Jeg tror at jeg tænkte, at hvis jeg kan være forberedt og være et skridt foran, så kan det være min uro forsvinder i kroppen. Jeg var ofte træt fordi min krop var på overarbejde. Mit største ønske var at kunne være til stede i nuet og ikke ude i fremtiden"

Generaliseret angst er ofte kendetegnet ved, at man er domineret af bekymringer. Indholdet af bekymringerne er individuelle, men handler tit om noget, man frygter i fremtiden. Det kan eksempelvis være frygten for ulykker, hvor man igennem bekymringen prøver at berolige sig selv og forberede sig. Problemet med denne automatiske strategi er, at det med tiden bliver overaktiveret og dominerer ens liv. I stedet for at være til stede i nuet og nyde det man laver, prøver man hele tiden at være et skridt foran. Helbredsangst, hvor man scanner kroppen for uregelmæssigheder er ofte en del af symptombilledet, og derved ser vi at angstlidelser, sagtens kan supplere hinanden. Flere beskriver også kropslige symptomer såsom indre uro og en følelse af ikke at kunne slappe ordentligt af. Det er individuelt hvad der har udløst angsten.

 

I terapien vil vi arbejde med at berolige systemet både kropsligt og kognitivt. Det system, der aktiverer angsten, kan altid deaktiveres igen. En del af terapien vil være at undersøge de mekanismer, der sætter gang i de individuelle bekymringer, for når vi fuldt ud forstår dem kan vi ændre dem, og frembringe ro, tilstedeværelse, åbenhed og så videre.

bottom of page