top of page
Billede af Meghan Hessler

Klimaangst

En historie om klimaangst: 

"Nogle gange tænker jeg, at det hele kan virke så meningsløst. Jeg kan ikke ændre på noget, og det stresser mig helt vildt. Jeg har dage hvor jeg tænker på, om det overhovedet er ansvarligt at få børn. Når jeg er i skole og har time, forsvinder jeg nogle gange ind i mig selv, ind i bekymringer og film om klima. Jeg føler mig magtesløs og det er ikke rart. Jeg har altid været meget aktiv i forskellige foreninger og frontfigur, når der skulle planlægges arrangementer. Min største udfordring lige nu er, at jeg føler mig handlingslammet"

Når nye fænomener opstår i verden, kan det trække nye angstformer med sig. Klimaangst indgår ikke i vores diagnosesystem, men det er en angstform som er stigende - især blandt unge. Vi bliver i dag bombarderet med frygtscenarier angående klimaet, og det er netop med til at aktivere angstkredsløbene, og derfor er antallet af mennesker med klimaangst stigende. Det viser sig ved at personen bliver så bekymret og bange for klimaforandringer, at det overtager det meste af personen fokus i hverdagen. Man vil bruge mange timer dagligt på at bekymre sig om klimaforandringer. Meget af ens adfærd vil være begrænset grundet angsten for klimaet, og vil gå ud over livskvaliteten.

Klimaet er vigtigt, og derfor fanges flere i tanken om, at hvis jeg ikke bekymrer mig betyder det så at jeg ikke tager ansvar og i stedet er ligeglad. Men bekymringerne kan let tage over og køre i ring, og i stedet for at skabe løsninger giver det mere angst og gør det sværere at have opmærksomheden rettet i nuet. Som ved alle angstlidelser bliver vores frygtcenter overivrigt og prøver ihærdigt at finde på løsninger og måder at regulere vores indre ubehag på. Vi kan kun for en kort stund tænke os fri af angst, og det koster meget energi. Vi gør ingen forskel ved at bekymrer os, men det kan vi gøre når vi lærer hvor energien skal rettes hen.

bottom of page