top of page

NLP er en speciel retning inden for psykoterapien. (N) står for neuro og omhandler hjernens funktion, (L) står for lingvistisk og handler om vores adfærd og sprog. (P) står for programmering og er rettet mod hvordan vores erfaringer i livet påvirker os i dag.

NLP har igennem tiden hentet sit teoretiske og praktiske metodegrundlag inden for en lang række psykologiske teorier. Her kan nævnes narrativ, kognitiv, eksistentiel, somatisk og systemisk terapi. Metoden er særligt velegnet til angstbehandling, fordi der arbejdes holistisk med hele sindet igennem kroppens sansebaserede sprog og vores hjernes følelser og tanker.

Inden for NLP ser man ikke psyken som en samlet enhed, men et netværk af dele, som hele tiden interagerer med hinanden igennem vores nervesystem. Når vi er i ubalance og mistrivsel skyldes det, at nogle af vores dele er i konflikt, overaktive eller bliver undertrykt.

Et fundamentalt princip i terapien, er at lære at lytte til dine forskellige indre dele. Hvis en del sætter dig i alarmberedskab og giver angst, kan vi igennem en nysgerrig tilgang lære at forstå, hvad der ligger til grund for denne reaktion og hjælpe den del af med sin angst. 

Selvom dine indre delsystemer kan blive ekstreme eller lidt for overivrige i deres roller, og derved styrende for dit liv, så har du altid en kerne som ikke kan skades, men kan være skjult af diverse dele som prøver at beskytte dig mod nuværende eller gammel smerte. 

Din kerne rummer blandt andet kvaliteter som selvtillid, ro, mod, klarhed, nysgerrighed, medfølelse, kreativitet etc. I terapien sker meget af healingen ved at du får kontakt til din kerne og fra dette sted hjælper de dele i dig, som enten har ekstreme beskytterroller eller er fanget et trist sted i fortiden.

Ved anden indledende samtale vil du blive introduceret dybere for den terapeutiske strategi.

Du kan altid kontakte mig, hvis du gerne vil høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig. 

bottom of page