top of page
Fotografi af naturligt lys

OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

En historie om OCD:

"Jeg havde angst for bakterier. Når jeg var hjemme vaskede jeg hænder hver halve time, og efter toiletbesøg kunne jeg stå i 5 min og vaske hænder. Når jeg var ude med venner kunne jeg næsten ikke få mig selv til at give hånd og kram, og hvis jeg gjorde gik jeg ud på toilettet og vaskede hænder. Hvis jeg virkelig blev opslugt af noget spændende, kunne jeg godt for en stund glemme min OCD, men så pludselig kunne der komme en trang, som jeg ikke kunne kæmpe imod. Hver gang jeg udførte mit lille ritual, fik jeg for en stund en ro, indtil trangen kom tilbage. Jeg hadede min OCD og det irriterede mig at når jeg kæmpede imod, pressede trangen til at vaske hænder mere på. I terapien lærte jeg at gå nysgerrigt til værks, og undersøge systemet bag min OCD, og efter lidt tid kunne jeg samarbejde med trangen, og selv berolige det uden at bruge min tvangshandling. Det har givet mig en hel del frihed"

OCD kan komme til udtryk som tvangshandlinger eller tvangstanker og oftest som en kombination. OCD kan aktiveres på et utal af måder; det kan handle om at tjekke flere gange om døren er låst, eller om komfuret er slukket. Det kan være en trang til at banke på bordet et lige antal gange før man spiser sin mad - ellers kan der ske noget forfærdeligt. Det kan også være en angst for at komme i berøring med noget bestemt, eller det kan være en automatisk reaktion som hyppig blinken med øjnene. Man kan være plaget af ubehagelige tanker, der handler om at gøre andre fortræd, seksuelt eller ved vold, og jo mere man prøver at undgå at tænke tankerne fylder de. Andre kan have et ritual om, hvordan et indkøb skal foregå og køber kun helt bestemte varer.

Ligheden i mellem den individuelle aktivering af OCD, er at for alle giver udførslen af handlingen en midlertidig ro indtil man stimuleres til at gøre det på ny. Tvivl kan være forbundet med OCD, man bliver i tvivl om man nu har gjort det man skulle, og derfor eskalerer angsten og man tænker eller udfører ritualet på ny indtil man er helt sikker.

Vi kan få OCD når vi lever i et stressende miljø. Børn som har forældre, som går igennem skilsmisser hvor barnet kommer i klemme, kan udvikle OCD som en reaktion på at få afløb for den følelsesmæssige spænding, som er i kroppen, og ved at udføre ritualer bliver systemet beroliget. I sådan et tilfælde skal vi arbejde med årsagen, og ved at bearbejde det, vil den indre spænding aftage og dermed også ens OCD. For andre som lider at skammelige tanker som at gøre folk fortræd, at det vigtigt at vide at tanker kun er tanker og ikke ens identitet. 

bottom of page