top of page
Human head and brain.Deep learning , Machine learning and artificial intelligence , AI Tec

Angst er et livsvilkår for mennesker - og en af vores grundfølelser. For flere bliver angsten desværre overaktiv og derfor ødelæggende for livskvaliteten. Angst foregår både i kroppen og aktiverer samtidig flere centre i hjernen. Man oplever kropslige symptomer, fordi vores organer bliver direkte påvirket af den energi, kroppen mobiliserer som en reaktion på, at angstsystemet bliver aktiveret.

Vi mærker følelser som frygt, fordi vores følehjerne reagerer på den energi, der sendes ud i kroppen. Den ydre eller indre stimulering får kroppen og følehjernen til at reagere hurtigt på den potentielle trussel. Det får hjertet til at slå hurtigere og vejrtrækningen til at blive overfladisk. Vores tænkende del af hjernen søger efter en årsag som en reaktion på de ældre hjernedeles overaktivering. Det giver negative tanker om os selv eller omverdenen. Det skaber tilsammen en automatisk overlevelsesstrategi for at hjælpe os med at overvinde truslen. Det system skelner ikke mellem reel og irreel fare.

 

Der er intet skammeligt i at have angst. Det er en normal beskyttelsesstrategi, og derfor en konsekvens af at være menneske. Som mennesker har vi forskellige livsomstændigheder, som gør angst er et mere eller mindre aktivt vilkår i vores liv.

I min terapi og behandling af angst, anvender jeg den nyeste viden indenfor hjerneforskning i kombination med evidensbaserede psykologiske teknikker. Terapien veksler løbende i mellem to spor:

 

I forehold til første spor, er fokus rettet mod hvordan angsten opleves, når det sympatiske nervesystem, hvis opgave er at få os til at kæmpe eller flygte, bliver overaktivt. Ved hjælp af opmærksomhedstræning vil du lære at aktivere det modsatte system, det parasympatiske, som er vores hvilenetværk. I terapien vil du få værktøjer, som gør dig i stand til selv at dæmpe angstens aktivering, og dermed genskabe balance og ro i dit system, inden angsten tager fuldt over. At kunne regulere nervesystemet på denne måde, vil opleves som en befrielse, og vil give mere kontrol over symptomerne.

I forehold til andet spor, vil vi sammen undersøge hvad der er årsagen til, at angsten er blevet en dominerende del af dit liv. Gennem psykoterapien vil du få bearbejdet de ting, som ligger til grund for din angst, og som har brug for at blive hjulpet videre. Så kan du fuldt og helt opleve friheden i dit liv igen.

PM02-9.jpg
bottom of page